INFORMACIJA APIE IŠLAIDAS, SKIRTAS PARAMAI

 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11straipsnio 6 dalyje yra nustatyta pareiga įmonėms, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo paskelbti savo interneto svetainėje.

 

Šią tvarką reglamentuoja Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašas (įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 533

 

Duomenis apie remtus asmenis 2017 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 finansinius metus, t. y. iki 2021 m.).

Duomenis apie remtus asmenis 2016 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 finansinius metus, t. y. iki 2020 m.).

Duomenis apie remtus asmenis 2015 m. rasite čia (šie duomenys bus skelbiami 3 finansinius metus, t. y. iki 2019 m.).